Regulament Maraton Scaunul Domnului I 22 mai 2021

Organizatorul

Maratonul Scaunul Domnului este un eveniment sportiv organizat de Asociația ECO Reghin. Scopul asociației este dezvoltarea durabilă a comunităților situate în zona montană și în cea adiacentă acesteia, zona Reghinului, atragerea oamenilor în practicarea activităților ecologice, a sporturilor de masă și ecoturismului, a turismului specializat sau de agrement, în condiții de deplină siguranță, cu respectarea și protejarea mediului înconjurător.

Condiții generale

Orice solicitare sau reclamație va fi luată în considerare strict în raport cu prezentul regulament.

Maraton Scaunul Domnului este o competiție individuală de alergare montană  și anduranță care constă în parcurgerea în urcare și coborâre a unor trasee montane prestabilite.

Competiția este deschisă tuturor amatorilor acestui sport cât și profesioniștilor cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data evenimentului.

Pot participa și persoane care au 16 ani împliniți numai cu procură notarială de aprobare din partea ambilor părinți sau a tutorelui legal, și adeverință de la medic că sunt apți pentru efort fizic în vedere participării la eveniment de tip alergare montană (cros, semimaraton, maraton). La categoria ”DRUMEȚIE”, minorii sub 15 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Traseele sunt marcate cu marcaj turistic în mare proporție iar în zonele în care acesta lipsește sau este deteriorat se intervine cu mijloace specifice de direcționare (bandă plastic, indicator, spray colorat etc.). Vom întâlni și porțiuni scurte neamenajate și neprotejate, drumuri publice și forestiere, pante cu înclinare mare și zone accidentate.

Organizatorii, prin măsurile luate vor încerca să minimizeze riscurile, dar ele nu vor putea fi excluse în totalitate.

 Resposabilitățile participantului

Numărul maxim de concurenți

Pentru a spori siguranța concurenților a fost stabilit un număr maxim de concurenți pentru fiecare cursă în parte, astfel:

La înscriere se aplică regula primului venit (cu taxa achitată și condițiile de participare îndeplinite).

Înscrierea 

Înscrierile se vor face pe site-ul evenimentului www.maratonscaunuldomnului.ro, accesând secțiunea ”Înscriere”. Declarația pe proprie răspundere și condițiile de participare trebuie acceptate în timpul înscrierii online.

Kit-ul de participare la concurs se va ridica personal de către fiecare participant. Pentru a ridica kit-ul e nevoie ca fiecare participant să îndeplinească condițiile următoare:

Înscrierea se realizează online până la data stabilită de către organizatori. După data limită anunțată de organizatori nu se vor  putea realiza înscrieri. Gestionarea datelor celor înscriși este făcută doar de către organizatorii Maraton Scaunul Domnului conform regulilor GDPR în vigoare. Prin înscriere concurenții acceptă automat regulamentul competiției. Taxa se achită online, cu cardul de credit, prin intermediul unui sistem de plată securizat sau prin virament bancar.

Transferul înscrierii către un alt participant este posibil doar până la data de 05 mai 2021 și se supune unei taxe de 50 de lei. Organizatorii trebuie înștiințați de transferul către o altă persoană prin email, sau telefonic, înainte de această dată. După data limită transferul către un alt concurent nu mai este posibil. După validarea noului înscris/ă, de către organizatori, atât acesta cât și cel care cedează locul vor primi câte un email de confirmare al transferului. În cazul retragerii din cursă taxa de participare nu va putea fi returnată. Concurentul care își anulează înscrierea va beneficia în continuare de kit-ul de participare. Acesta poate fi ridicat în ziua concursului sau în zilele anunțate de organizatori pe pagina de FB și site, în săptămâna dinainte de eveniment. Se poate ridica cu o copie CI și de către un alt participant, prieten sau rudă.

Echipament

Echipamentul următor este obligatoriu participanților la evenimentul Maraton Scaunul Domnului:

Număr (asigurat de organizator) care se poartă obligatoriu în partea din față, la vedere;

Echipament recomandat, pe lângă cel obligatoriu: 

Organizatorii pot verifica existența echipamentului obligatoriu asupra participantului pe toată durata cursei.

În seara dinaintea concursului (pe 21 mai) și dimineața, înainte de a se da START-ul, va avea loc o scurtă ședință tehnică, cu detalii despre curse și trasee.

Traseul

Orice sportiv aflat în dificultate se poate retrage din cursă din proprie inițiativă. Din motive de securitate retragerea se va face doar la un punct de control și va urma procedura de evacuare anunțată la ședința tehnică, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin mijloace proprii. Retragerea va fi consemnată prin semnatură pe foaia de arbitraj.

Toți sportivii sunt obligați să acorde ajutor unei persoane aflate în pericol. Juriul va ține cont de timpul în care s-a acordat ajutor.

Timpi limită pentru parcurgerea curselor: 

MARATON 42k - 9 h; SEMIMARATON 21k - 5 h; CROSS 12 K - 4 h; DRUMEȚIE 12K/8K - 6 ore. 

Modificarea traseului

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul sau de a anula desfășurarea competiției în caz de vreme nefavorabilă care pune în pericol buna practică sportivă a concurenților.

Amânarea/anularea competiției

Organizatorii amintesc faptul că taxa de înscriere, în cazul în care competiția va fi anulată, nu va fi restituită dacă această inconveniență nu le aparține (calamități).

În cazul în care circumstanțele impun acest lucru, organizația își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, traseul, orele de începere, termenele, poziția posturilor de ajutor sau a posturilor de securitate, precum și orice alt aspect legat de buna funcționare a evenimentului.

În caz de forță majoră, condiții meteorologice nefavorabile sau orice altă circumstanță care pune în pericol securitatea concurenților, organizatorul își rezervă dreptul de a decide amânarea startului cu maximum câteva ore, de a modifica timpii limită, de a anula evenimentul, de a anula sau scurta o cursă sau de a opri cursa în derulare.

În circumstanțele descrise mai sus concurentul are posibilitatea de a-și transfera înscrierea pentru una din următoarele 2 ediții.

Categorii


Categorii de vârstă

Maraton 42km

Semimaraton 21km

Cross 12km

M

F

M

F

M

F

18-29

18-29

18-29

18-29

18-29

18-29

30-39

30-39

30-39

30-39

30-39

30-39

40+

40+

40+

40+

40+

40+


Descalificarea sau penalizarea participantului

Se impune în următoare cazuri:

Retragerea din concurs

 Clasament si premii:

Anexa 1

Măsuri de prevenție și siguranță în contextul pandemiei COVID-19 

COVID-19 este oboală infectioasă, cauzată de SARSCOV-2, un virus cu rată de transmitere ridicată care a obligat OMS (Organizația Mondială a Sănătății) și sistemele naționale de sănătate ca o dată cu declararea pandemiei să impună măsuri legislative în vederea incetinirii transmiterii virusului și protejării populatiei.

Numărul de participanți va fi limitat la cel recomandat de autoritățile locale și naționale pentru a putea gestiona eficient măsurile de distanțare socială. Toate informațiile referitoare la politica de sănătate și siguranță vor fi trimise individual către participanți prin e-mail, înainte de eveniment.

Evenimentul se va desfășura în exclusivitate în aer liber.

Organizatorii evenimentului vor include și măsuri privind protejarea participanților, voluntarilor și spectatorilor atât în timpul curselor cât și înainte și după aceasta. Prin urmare măsurile luate pot fi cu caracter OBLIGATORIU sau RECOMANDAT. Măsurile de vor aplica în zona de START/SOSIRE, pe traseu și în punctele de control, hidratare/alimentare. Acestea se referă la participanți, voluntari/organizatori și spectatori, în perioada dinaintea curselor, la ridicarea kiturilor, acces în zona de start, la STARTUL propriu-zis, curse și premierea câștigatorilor.

Zona de START este special amenajată în zona Zăpodia cu pod, semnalizată prin benzi de delimitare unde vor avea acces doar organizatorii și participanții la cursă atât la plecarea cât și la sosirea concurenților.

Instrumentele utilizate in prevenirea COVID-19 sunt:

În zona de START:

În timpul CURSEI:

În zona PUNCTELOR DE CONTROL/ HIDRATATRE/ ALIMENTARE

La SOSIRE

Anexa 2

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Odată cu înregistrarea, participantul este de acord că datele cu caracter personal pot fi colectate și transmise unor terțe părți în scopul cronometrării, clasamentelor și rezultatelor, precum și pentru publicarea listelor respective pe internet. Informația este colectată ca parte din înscrierea pentru una dintre cursele Maraton Scaunul Domnului. Pentru nevoile organizației, și în special pentru identificarea fiecărui concurent, în vederea comunicării informațiilor referitoare la participarea sa înainte, în timpul sau după eveniment. Participantul este de acord ca prenumele, numele, țara, data nașterii, numele echipei, numărul de concurs și rezultatele (clasament, timp) să poată fi publicate în toate mediile tipărite, și electronice, relevante pentru eveniment.

Datele alergătorului sunt păstrate în baza de date timp de 10 ani. Această perioadă poate fi reînnoită la fiecare înregistrare și corespunde perioadei legale de păstrare a datelor. Dincolo de acești 10 ani și cu excepția cazului în care alergătorul autorizează organizația să-și păstreze datele, toate datele sunt șterse, cu excepția numelui, prenumelui, datei nașterii, sexului și naționalității alergătorului, pentru a da relevanță clasamentului ediției la care a participat.

În conformitate cu Regulamentele generale privind protecția datelor (EU RGPD 2016/679), orice concurent are dreptul de a accesa și modifica toate informațiile care îl privesc. Acest lucru se poate face prin trimiterea unei solicitări scrise pe adresa de mail [email protected].

Folosirea imaginilor și filmărilor de la eveniment

Pe durata evenimentului Maraton Scaunul Domnului se vor face poze și filmări. Acestea sunt considerate materiale promoționale ce aparțin de drept organizatorilor și partenerilor. Imaginile și filmările se vor folosi de către aceștia în diverse scopuri de promovare și marketing. Acceptând regulamentul de participare la concurs se consideră automat că sunteți de acord să apăreți în aceste materiale și că nu aveți nicio problemă să fiți tag-uit pe rețelele de socializare. În cazul în care nu doriți acest lucru va trebui să ne trimiteți o notificare scrisă în acest sens pe adresa de e-mail: [email protected].