Regulament Maraton Scaunul Domnului 

Organizatorul

Maratonul Scaunul Domnului este o competiție de alergare montană (trail running) organizată de Asociația ECO Reghin. Scopul asociației este dezvoltarea durabilă a comunităților situate în zona montană de pe lângă Reghin și în cea adiacentă acesteia. Atragerea oamenilor în practicarea activităților ecologice, a sporturilor de masă și a turismului specializat sau de agrement. Toate astea desfășurate în condiții de deplină siguranță, cu respectarea și protejarea mediului înconjurător.

Condiții generale

Orice solicitare sau reclamație va fi luată în considerare strict în raport cu prezentul regulament.

Pe parcursul prezentului regulament se definesc următoarele categorii:

Maraton Scaunul Domnului este o competiție individuală de alergare montană, orientare și anduranță care constă în parcurgerea unor trasee montane prestabilite.

Competiția este deschisă tuturor amatorilor acestui sport cât și profesioniștilor cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data evenimentului.

Pot participa și persoane care au 16 ani împliniți numai cu procură notarială de aprobare din partea ambilor părinți sau a tutorelui legal, și adeverință de la medic că sunt apți pentru efort fizic în vedere participării la eveniment de tip alergare montană (cros, semimaraton, maraton). La categoria ”DRUMEȚIE”, minorii sub 15 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Traseele sunt marcate cu marcaj turistic în mare proporție iar în zonele în care acesta lipsește sau este deteriorat se intervine cu mijloace specifice de direcționare (bandă plastic, indicator, spray colorat etc.). Vom întâlni și porțiuni scurte neamenajate și neprotejate, drumuri publice și forestiere, pante cu înclinare mare și zone accidentate.

Organizatorii, prin măsurile luate vor încerca să minimizeze riscurile, dar ele nu vor putea fi excluse în totalitate.

Orice participant trebui să ştie şi să ţină cont de faptul că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi viaţa lui şi/sau a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă atunci când simte sau observă un pericol.

 Resposabilitățile participantului

Numărul maxim de concurenți

Pentru a spori siguranța concurenților a fost stabilit un număr maxim de concurenți pentru fiecare cursă în parte, astfel:

La înscriere se aplică regula primului venit (cu taxa achitată și condițiile de participare îndeplinite).

Înscrierea 

Înscrierile se vor face pe site-ul evenimentului www.maratonscaunuldomnului.ro, accesând secțiunea ”Înscriere”. Declarația pe proprie răspundere și condițiile de participare trebuie acceptate în timpul înscrierii online.

Kit-ul de participare la concurs se va ridica personal de către fiecare participant. Pentru a ridica kit-ul e nevoie ca fiecare participant să îndeplinească condițiile următoare:

Înscrierea se realizează online până la data stabilită de către organizatori. După data limită anunțată de organizatori nu se vor  putea realiza înscrieri. Gestionarea datelor celor înscriși este făcută doar de către organizatorii Maraton Scaunul Domnului conform regulilor GDPR în vigoare. Prin înscriere concurenții acceptă automat regulamentul competiției. Taxa se achită online, cu cardul de credit, prin intermediul unui sistem de plată securizat sau prin virament bancar.

Transferul înscrierii către un alt participant este posibil doar până la data de 25 mai 2024 și se supune unei taxe de 50 de lei. Organizatorii trebuie înștiințați de transferul către o altă persoană prin email, sau telefonic, înainte de această dată. După data limită transferul către un alt concurent nu mai este posibil. După validarea noului înscris/ă, de către organizatori, atât acesta cât și cel care cedează locul vor primi câte un email de confirmare al transferului. În cazul retragerii din cursă taxa de participare nu va putea fi returnată. Concurentul care își anulează înscrierea va beneficia în continuare de kit-ul de participare. Acesta poate fi ridicat în ziua concursului sau în zilele anunțate de organizatori pe pagina de FB și site, în săptămâna dinainte de eveniment. Se poate ridica cu o copie CI și de către un alt participant, prieten sau rudă.

Echipament

Echipamentul următor este obligatoriu pentru participanții la evenimentul Maraton Scaunul Domnului:

Echipament recomandat, pe lângă cel obligatoriu: 

Echipamentul va fi verificat la intrarea în zona de START (echipament incomplet = nu se intră în zona de start) și la sosire, de asemenea poate fi verificat și pe traseu. Lipsa fiecărui articol de echipament va fi penalizată cu 10 min. Ţineți cont ca este o cursă ce se desfăsoară în zona montană şi vremea se poate schimba foarte rapid!

Organizatorii pot verifica existența echipamentului obligatoriu asupra participantului pe toată durata cursei.

În seara dinaintea concursului și dimineața, înainte de a se da START-ul, va avea loc o scurtă ședință tehnică, cu detalii despre curse și trasee.

Traseul

Orice sportiv aflat în dificultate se poate retrage din cursă din proprie inițiativă. Din motive de securitate retragerea se va face doar la un punct de control și va urma procedura de evacuare anunțată la ședința tehnică, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin mijloace proprii. Retragerea va fi consemnată prin semnatură pe foaia de arbitraj.

Toți sportivii sunt obligați să acorde ajutor unei persoane aflate în pericol. Juriul va ține cont de timpul în care s-a acordat ajutor.

Timpi limită pentru parcurgerea curselor: 

MSD 42k - 10 h; MSD 21k - 8 h; MSD 15 K - 6 h; mini MSD - 1h; DRUMEȚIE 14K - 6 ore. 

Modificarea traseului

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul sau de a anula desfășurarea competiției în caz de vreme nefavorabilă care pune în pericol buna practică sportivă a concurenților.

Amânarea/anularea competiției

Organizatorii amintesc faptul că taxa de înscriere, în cazul în care competiția va fi anulată, nu va fi restituită dacă această inconveniență nu le aparține (calamități).

În cazul în care circumstanțele impun acest lucru, organizația își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, traseul, orele de începere, termenele, poziția posturilor de ajutor sau a posturilor de securitate, precum și orice alt aspect legat de buna funcționare a evenimentului.

În caz de forță majoră, condiții meteorologice nefavorabile sau orice altă circumstanță care pune în pericol securitatea concurenților, organizatorul își rezervă dreptul de a decide amânarea startului cu maximum câteva ore, de a modifica timpii limită, de a anula evenimentul, de a anula sau scurta o cursă sau de a opri cursa în derulare.

În circumstanțele descrise mai sus concurentul are posibilitatea de a-și transfera înscrierea pentru una din următoarele 2 ediții.

CategoriiCURSE
CATEGORIE
MSD 42K - M/F
MSD 21K - M/F
MSD 15K - M/F

mini MSD 

OPEN
DA
DA
DA
DA
18-29
DA
DA
DA
NU
30-39
DA
DA
DA
NU
40-49
DA DA
DA
NU
50+
 DA 
DA
DA
NU


Descalificarea sau penalizarea participantului

Se impune în următoare cazuri:

Retragerea din concurs

 Clasament si premii:

Anexa 1

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Odată cu înregistrarea, participantul este de acord că datele cu caracter personal pot fi colectate și transmise unor terțe părți în scopul cronometrării, clasamentelor și rezultatelor, precum și pentru publicarea listelor respective pe internet. Informația este colectată ca parte din înscrierea pentru una dintre cursele Maraton Scaunul Domnului. Pentru nevoile organizației, și în special pentru identificarea fiecărui concurent, în vederea comunicării informațiilor referitoare la participarea sa înainte, în timpul sau după eveniment. Participantul este de acord ca prenumele, numele, țara, data nașterii, numele echipei, numărul de concurs și rezultatele (clasament, timp) să poată fi publicate în toate mediile tipărite, și electronice, relevante pentru eveniment.

Datele alergătorului sunt păstrate în baza de date timp de 10 ani. Această perioadă poate fi reînnoită la fiecare înregistrare și corespunde perioadei legale de păstrare a datelor. Dincolo de acești 10 ani și cu excepția cazului în care alergătorul autorizează organizația să-și păstreze datele, toate datele sunt șterse, cu excepția numelui, prenumelui, datei nașterii, sexului și naționalității alergătorului, pentru a da relevanță clasamentului ediției la care a participat.

În conformitate cu Regulamentele generale privind protecția datelor (EU RGPD 2016/679), orice concurent are dreptul de a accesa și modifica toate informațiile care îl privesc. Acest lucru se poate face prin trimiterea unei solicitări scrise pe adresa de mail [email protected].

Folosirea imaginilor și filmărilor de la eveniment

Pe durata evenimentului Maraton Scaunul Domnului se vor face poze și filmări. Acestea sunt considerate materiale promoționale ce aparțin de drept organizatorilor și partenerilor. Imaginile și filmările se vor folosi de către aceștia în diverse scopuri de promovare și marketing. Acceptând regulamentul de participare la concurs se consideră automat că sunteți de acord să apăreți în aceste materiale și că nu aveți nicio problemă să fiți tag-uit pe rețelele de socializare. În cazul în care nu doriți acest lucru va trebui să ne trimiteți o notificare scrisă în acest sens pe adresa de e-mail: [email protected].